imaginacion 2.0

Abraham Fernández Iglesias
 El primero de todos es un transatlántico que me llevó casi un día entero para hacer, y que está inspirado en los transatlánticos de vigo. Sin embargo, el segundo está basado en un barco de pasaje.
 El último diseño es una casa en la que espero vivir algún día.
corunha_abraham@hotmail.com

Proyecto Canon Google SkechtUp

 Se propuso nunha clase de debuxo técnico o proyecto de crear una base que protexa, sistema de seguridade e base para o canon de video da aula. Estes son uns dos proyectos propostos polos alumnos:Realizado por Abraham Fernandez Iglésias
                                                   Realizado por María Jesús Novo Pardavila
                                                Realizado por José Eduardo del Río Raiz

Comezo!!

Hoxe día 11 de novembro do ano 2011 as 11:11 inagúrase o novo blog de Debuxo Técnico; no cal se comezarán a subir polos mesmos alumnos traballos, proxectos, noticias interesantes, etc relacionado coa asignatura. 
Dámosvos a benvida e a oportunidade de colaboarar e mellorar este blog.