Proyecto Canon Google SkechtUp

 Se propuso nunha clase de debuxo técnico o proyecto de crear una base que protexa, sistema de seguridade e base para o canon de video da aula. Estes son uns dos proyectos propostos polos alumnos:Realizado por Abraham Fernandez Iglésias
                                                   Realizado por María Jesús Novo Pardavila
                                                Realizado por José Eduardo del Río Raiz

No hay comentarios:

Publicar un comentario