Proceso constructivo "Casa Prouvé, Nancy"A proposta para o seguinte traballo práctico con sketchup é o deseño dunha estructura para un edificio. Neste video temos un exemplo de presentación animada dun proxecto realizado por profesionais con outra aplicación informática.