Diseño de habitación. Animación con Google SketchUp

Habitación Animación Google SketchUp. Creada por  alumnos de Dibujo Técnico del IES María Soliño de Cangas do Morrazo, Pontevedra. Realizado por José Eduardo del Río Raíz y Débora Parcero Molanes.


ARQUIESCULTURA: documentación

Selección de edificios escultóricos por rita Ferradás e Rubén lorenzo como documentación para construir unha maqueta de deseño propio.

Buruj Khalifa                                       Taipei 101     
Torre Iberdrola                   Torre Agbar

Torre Cajasol                     Transamérica

4 torres bussines en madrid                                       hotel en Dubai 

Edificio Chrysler                                                hotel la meca

in tempo           peirao XXI

shangay world financial center 
                                                                                         turing rosso

Animación Logo